Beleidsplan

 

Beleidsplan voor  2013

Uit de Statuten

De doelstelling van de Stichting GEZEN  zoals vermeld in de Statuten is:

 1. De stichting heeft ten doel: Het op ruime schaal bekendheid geven aan de grote voordelen van  zonthermische krachtcentrales voor de oplossing van het mondiale energieschaarsteprobleem, het  drinkwaterprobleem in de droge landen en het verzachten van de gevolgen van het antropogeen broeikaseffect.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de volgende methodieken toe te passen:
  1. voorlichting door middel van gedrukte  en elektronische media
  2. voorlichting op scholen, universiteiten, tentoonstellingen en andere instanties
  3. de uitgave van brochures en het bedrijven  van een website
  4. de organisatie van conferenties en seminaria
  5. gerichte beïnvloeding van regeringen, overheden, politici en (internationale) organisaties
  6. voorlichting aan bedrijven
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleid 2012

De Stichting GEZEN zal het beleid dat ten grondslag ligt aan de activiteiten in 2012 voortzetten in 2013.

Ontwikkelingen volgen

De bestuursleden en de directie van de Stichting volgen de mondiale ontwikkelingen van Concentrating Solar Power (CSP) op een wetenschappelijk niveau. De kennisvergaring komt tot stand door de professionele activiteiten op CSP-gebied van de directeur, het bezoeken van wetenschappelijke conferenties, en het volgen van de wetenschappelijke literatuur. De uitgave van brochures, de organisatie van conferenties en seminaria, het lobbyen en de voorlichting aan bedrijven worden grotendeels  door de VZKC gedaan.

Kennis verspreiden

De opgedane kennis wordt in het Nederlandse taalgebied verspreid door middel van de zes methodieken die in de statutaire doelstelling staan vermeld. Een deel van deze methodieken wordt tevens  toegepast door de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales (VZKC, www.vzkc.nl). De Stichting heeft het initiatief genomen voor de totstandkoming van de Vereniging en heeft de VZKC een tijd lang   financieel gesteund. De Stichting GEZEN  en de Vereniging VZKC hebben een uitstekende verstandhouding.

De ervaring heeft ons geleerd om prioriteiten te stellen in de methodieken die in de doelstellingen zijn vermeld. De nadruk  wordt gelegd op voorlichting in de traditionele media zoals artikelen in kranten en tijdschriften, het rondzenden van een nieuwsbrief aan ruim duizend abonnees, voorlichting aan leerlingen en studenten, het geven van interviews en het bedrijven van de website.

Geef een antwoord