Zon en wind gaan spoedig fossiel uit de markt drukken

Nieuw rapport van Fraunhofer ISE over de kostendaling van duurzame energiebronnen

Het Frauenhofer-rapport richt zich op de concurrentie tussen enerzijds stroom uit windparken en zonnecentrales (PV grootschalig, CSP en CPV) en anderzijds stroom uit met met fossiele grondstoffen gestookte elektriciteitscentrales. Het beschouwt kostendalingen voor wind, zon vs. (bruin- resp. steen)kolen- en gasgestookte centrales en illustreert dat ook met getallen. Zon en wind gaan spoedig fossiel uit de markt drukken in Europa (Duitsland, Spanje), ook in andere landen en werelddelen zoals USA, Zuid-Afrika en Australië, zo concludeert het rapport.

Voorsprong in kostenrace van PV op dak: geen leveringskosten, geen transmissie van centrale naar huis toe, want PV op dak van eigen huis betekent dat opwek en afname in één hand zit, kortom: er is zelfvoorzienendheid (zolang tenminste de opwek > is dan stroomafname, anders is bijvoeding uit net nodig. En uiteraard alleen overdag). Dit alles aan de hand van getallen en kwantitatieve beschouwingen en berekeningen.

Het rapport richt zich in de eerste plaats op de concurrentiepositie van PV, maar geeft ook getallen en grafieken voor CSP en CPV; zie daartoe p. 28 e.v. van het rapport. Het beschouwt de kansen van CSP aan de hand van parameters die gelegen zijn in de natuurlijke sfeer (continuïteit van levering, m.a.w. leveringszekerheid met opslag), technische sfeer: levering op afroep, “dispatchability”, zowel als in de sfeer van financiering en vertrouwen in politieke stabiliteit ter plekke.
De kosten van CSP met 8 uur energieopslag in de landen rond de Middellandse Zee zijn momenteel vergelijkbaar met die van wind op de Noordzee, maar de leveringszekerheid is groter.

De diverse CSP-technologieën worden met elkaar vergeleken, met als conclusie dat Lineaire Fresnel centrales het goedkoopst zijn.

Europees parlementslid Bas Eickhout (GL) teleurgesteld over klimaatplannen Commissie

De Europese Commissie maakt de plannen bekend die klimaatverandering moeten tegenhouden. Ze lijken een duidelijke verzwakking in te houden van de in 2007 afgekondigde maatregelen.

GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout geeft zijn reactie op de plannen in een interview met EuroparlTV. Hij is teleurgesteld over het gebrek aan ambitie.

http://europarltv.europa.eu/nl/player.aspx?pid=e42fbe48-5e92-4407-be5e-a2bc00f67fb9

Agenda: Sun Cycle laat hoger rendement in pv zien door geconcentreerd zonlicht

Bedrijfsbezoek SunCycle

Op 28 maart 2014  organiseert KIVI-NIRIA een bedrijfsbezoek aan het Nederlandse bedrijf Sun Cycle. Sun Cycle heeft, naar eigen zeggen, een geavanceerd systeem van prisma’s en schotelspiegels ontwikkeld waarmee het PV-cellen veel beter kan laten renderen. De rendementen kunnen 40% beter worden, zo claimt het bedrijf.

Het bezoek wordt georganiseerd door KIVI-NIRIA, (de Nederlandse vereniging voor ingenieurs), onderafdeling Milieutechniek, voedsel en groen. Ook niet-leden kunnen deelnemen aan het bedrijfsbezoek.

Locatie en inschrijving

De locatie wordt Eindhoven of Wageningen, op dit moment is nog niet vastgesteld welke van de twee locaties het zal worden. Meer informatie over het bedrijfsbezoek en over inschrijvingen vind u hier.

 

Aldel dupe van gebrekkige Europese energiemarkt

Er moet een Europese energiemarkt komen, waardoor het mogelijk wordt om op grote schaal elektriciteit  te kunnen verhandelen. Hierdoor kan duurzame energie worden opgewekt op de plaatsen waar dat het goedkoopst is, en verkocht worden aan landen die minder goed bedeeld zijn met energie.
Die energiemarkt is er nog steeds niet, en de aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl is daarvan nu de dupe.

Evert van Voorthuysen stuurde een ingezonden brief naar Trouw, die geplaatst werd op 6 januari.

aldel trouw 6-1-14

Graag groene stroom, maar niet te duur graag

In de Volkskrant is een ingezonden brief geplaatst van de hand van de directeur van Gezen, Evert van Voorthuysen.  Het is een reactie op een opinie-artikel van Peer de Rijk van de actiegroep voor duurzame energie WISE. Deze actiegroep maakt er terecht bezwaar tegen dat de Nederlandse overheid de doelstellingen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot behaalt door aanschaf van certificaten van groene stroom, in plaats van daadwerkelijk groene stroom op te wekken.

In de ingezonden brief wijst Van Voorthuysen er op dat hij, als Nederlandse belastingbetaler groene stroom wil die ook nog goedkoop is. Daarom zou het opwekken van echte groene stroom niet alleen in Nederland hoeven te gebeuren, maar zou het ook in zuidelijke landen met veel zonne-energie mogelijk moeten zijn.

Ingezonden brief in de Volkskrant van 17 december 2013

Ingezonden brief in de Volkskrant van 17 december 2013

Gezen-bestuurslid Pepijn van Kesteren bij DJ-100

Gezen is er trots op dat zijn bestuurslid Pepijn van Kesteren, in de DJ-100 is opgenomen. DJ-100 staat voor Duurzame Jonge 100, een overzicht van de meest inspirerende en innovatieve jonge mensen op het terrein van duurzaamheid.

Pepijn werkt bij McKinsey en is oprichter van het CSP Young Professionals Network. Lees hier over zijn nominatie voor de DJ-100.

Pepijn van Kesteren

Pepijn van Kesteren

SolarPACES 2013 Las Vegas: het verslag

De grote CSP-conferentie SolarPACES werd dit jaar van 17 tot en met 20 september gehouden in Las Vegas. Gezen-directeur Evert van Voorthuysen bezocht de conferentie en maakte een uitgebreid verslag.
Zijn belangrijkste conclusies zijn:

  1. CSP-centrales moeten altijd worden voorzien van opslagcapaciteit. Hierdoor kunnen zij een essentiële rol spelen bij het op duurzame wijze uit-middelen van de steeds
    grotere fluctuaties op het net door het toenemende aandeel van PV (de foto-voltaïsche zonnepanelen). Deze stabilisatie van het net moet nu door gascentrales worden gedaan.
  2. Solar Fuels, dat zijn brandstoffen die door middel van geconcentreerde zonnewarmte worden geproduceerd, zullen een belangrijke rol gaan spelen in een koolstof-arme wereldeconomie. Er moet nog zeer veel onderzoek en R&D hiervoor worden gedaan. Het belang hiervan wordt door de beleidsmakers volkomen onderschat, de budgetten voor dit onderzoek moeten met een factor 10 of meer omhoog.

Opvallend is de opkomst van CSP in de VS, en de ambitieuze doelstellingen van het Department of Energy op het gebied van de noodzakelijke kostendaling.

Het verslag van Solar PACES 2012 (Marrakesh, Marokko) vind u hier.

Het verslag van Solar PACES 2011 (Granada, Spanje) vind u hier.